PËR NE

We deliver the products to our clients
beyond their expectations.

MUSTAF KORENICA

Themelues i Kompanisë Korenica.,

photo29

PËR NE

Fabrika për prodhimin e dyerve dhe dritareve termoizoluese
veprimtarinë e zdrukthtarisë e fillon më 20.06.1990. Në fillim merrej me
shitjen e materialeve të gatshme kryesisht nga zdrukthtaria: dyert dhe
dritare termoizoluese, dysheme dhe llamperi.

Në fabrikën Korenica arritëm që së bashku të prodhojm brenda vitit
8000-10000 dritare varësisht prej dimensionit.
ja dhe expert për njohjen e programit të drurit e të tjera.
Mirëpo i tërë ky angazhim dhe mund i përbashkët i punetorëve dhe
pronareve u bë garancë për një të ardhme më të mirë në përgjithesi të
atyre që jetojn në komunë n tonë dhe më gjërë.
Pas një kohe të shkurtër më 25.11.1999 arritëm që pjesërisht ti
ndertojmë objektet dhe të plotësojmë paisje të reja për prodhim
Fabrika Korenica më 28.11.1999 si plotësim i prodhimeve ekzistuese u
zgjerua me programin e dritareve dhe dyerve nga plastika me profil
KOMMERLING nga Gjermania.
Në ndërmarrjen Korenica numri i të punësuarve arrin prej 40-50
punëtorë varësisht prej nevojave të prodhimit. Për të ardhmen vizioni
i kompanisë Korenica fokusohet në blerjen e një ndërmarje shoqërore
e cila përfshin sipërfaqe prej 3 hektarësh dhe sipërfaqe të mbuluar
10000m2 me nje infrastruktur të modernizuar e të kompletuar me
standardet e vitit 2006.
Kompania Korenica llogarit në ngritjen e produkteve ekzistuese për
një cilësi më të lart zgjerimin me programe apo produkte të tjera
aftësimin e kuadrove të reja si dhe synimin në tregun e jashtëm.
Prej 11 Prillit të vitit 2006 objektet shtrien në 3ha me 10000 m2 të
mbuluar me infrastrukturë të kompletuar me të gjitha stabilimentet për

Poashtu në vitin 2008 Kompania Korenica e ka plotsuar programin e
prodhim edhe me prodhimin e enëve te plastikes si Kova të Plastikes
me vëllim të ndryshme poashtu prodhimin e arkave te plastikës si dhe
shumë produkteve të tjera të plastikës.
Kompania KORENICA posedon paisje (makina) per injektim te
plastikes, me volume prej : 80 (gr), 400 (gr). 500 (gr), 1000 (gr),
2000(gr), 3000 (gr), 4000 gr(gr).