PËR NE

We deliver the products to our clients
beyond their expectations.

MUSTAF KORENICA

Themelues i Kompanisë Korenica.,

photo29

PËR NE

Fabrika për prodhimin e dyerve dhe dritareve termoizoluese veprimtarinë e zdrukthtarisë e fillon më 20.06.1990. Në fillim merrej me shitjen e materialeve të gatshme kryesisht nga zdrukthtaria: dyert dhe dritare termoizoluese, dysheme dhe llamperi.

Fillimi ishte i vështirë mungonte përvoja në prodhim dhe kushtet si ato financiare, infrastruktura dhe paisje. Mirëpo me vetë angazhimin e madh dhe me një dëshirë për punë arritëm pjesërisht të aftësohemi në këtë drejtim duke u paisur me teknologji moderne të viteve të 90-ta.

Në fabrikën Korenica ishin të punësuar tridhjet e pesë punëtor dhe arritëm që së bashku të prodhojm brenda vitit 8000-10000 dritare varësisht prej dimensionit.

Objektet e prodhimit ishin reth 1200m2 sipërfaqe të cilët përdoreshin vetëm për prodhim.

Për rumbullaksimin e prodhimeve tona më 20.06.1993 arritëm të plotësojmë përpunimin e qelqit termoizolues me paisje moderne nga Italia.

Jemi munduar që të arrijmë atë që kemi synuar, të forcojmë prodhimin dhe te kualifikojmë kuadrot e reja dhe expert për njohjen e programit të drurit e të tjera.

Mirëpo i tërë ky angazhim dhe mund i përbashkët i punetorëve dhe pronareve u bë garancë për një të ardhme më të mirë në përgjithesi të atyre që jetojn në komunë n tonë dhe më gjërë.

Më datën 11.04.1999 fabrikën e dogji okupatori serb pa kurrfarë arsye, vetëm e vetëm që të na mposhtin si komb e si njerëz.

Por fal Zotit forcave te ushtrisë sonë dhe miqve tanë e posaqerishtë Amerikës më 20.07.1999 jemi kthyer në vendlindjen tonë.

Pas një kohe të shkurtër më 25.11.1999 arritëm që pjesërisht ti ndertojmë objektet dhe të plotësojmë paisje të reja për prodhim gjithashtu vlen të përmendet se u ringjallëm vetë me forcat e veta pa ndihmën e askujt financiare dhe vetëm ndihma e Zotit ishte pranë neve.

Fabrika Korenica më 28.11.1999 si plotësim i prodhimeve ekzistuese u zgjerua me programin e dritareve dhe dyerve nga plastika me profil KOMMERLING nga Gjermania.

Në ndërmarrjen Korenica numri i të punësuarve arrin prej 40-50 punëtorë varësisht prej nevojave të prodhimit. Me aftësi dhe përvojë shumë vjeçare mund të arrijm që për periudhën një vjecare të prodhojmë prej 15000 deri ne 17000 dyer dhe dritare termoizoluese prej drurit dhe plastikës varësisht prej dimensioneve

Për të ardhmen vizioni i kompanisë Korenica fokusohet në blerjen e një ndërmarje shoqërore e cila përfshin sipërfaqe prej 3 hektarësh dhe sipërfaqe të mbuluar 10000m2 me nje infrastruktur të modernizuar e të kompletuar me standardet e vitit 2006.

Kompania Korenica llogarit në ngritjen e produkteve ekzistuese për një cilësi më të lart zgjerimin me programe apo produkte të tjera aftësimin e kuadrove të reja si dhe synimin në tregun e jashtëm.

Prej 11 Prillit të vitit 2006 objektet shtrien në 3ha me 10000 m2 të mbuluar me infrastrukturë të kompletuar me të gjitha stabilimentet për industri-prodhuese.

Është startuar prodhmi më i ri në tregun kosovar në bashkëpunim me USAID, dysheme të lameluar(treshtresore) sipas standardeve të lejuara në institutet përkatese Evropiane për standardizimin e prodhimeve të këtij destinacioni.

Poashtu në vitin 2012 Kompania Korenica e ka plotsuar programin e prodhim edhe me prodhimin e enëve te plastikes si Kova të Plastikes me vëllim të ndryshme poashtu prodhimin e arkave te plastikës si dhe shumë produkteve të tjera të plastikës.

Kompania Korenica posedon makina më moderne në tregun kosovar për prodhimin e enëve të plastikës me standarde europiane.